T.C.C Group : โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม
     ก่อตั้งขึ้นในปี2546 เพื่อรวมกิจการธุรกิจเบียร์และสุราชั้นนำของไทยเข้ามาเป็นกลุ่มบริษัท ต่อมาในปี2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการขนส่ง รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟ ไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตและผู้นำในตลาดเครื่องดื่มครบวงจรที่สุดของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ผลิตและผู้นำในตลาดเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย ไทยเบฟ ประกอบด้วย 4 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา, เบียร์, เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, และอาหาร มีกำลังการผลิตรวมสูงที่สุดในประเทศ และมีเครือข่ายการกระจายสินค้าครอบคลุมด้วยบริษัทไทยเบฟโลจิสติกส์ และล่าสุดเสริมความแข็งแกร่งให้สูงสุดด้วยเครือข่ายของบริษัทเสริมสุข ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มรายใหญ่ของประเทศไทย
     อีกทั้ง ขยายสู่ระดับโลกด้วยเครือข่ายจาก InverHouse ในสกอตแลนด์และสำนักงานของบริษัทใน 7 ประเทศ ทำให้ไทยเบฟสามารถส่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในเครือเพื่อจำหน่ายในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ธุรกิจต่างประเทศของไทยเบฟเติบโตต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลของ international Beverage Holdings Limited หรือ อินเตอร์เบฟ จำหน่ายสินค้ามากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก โดยมีสินค้าขายดี ได้แก่ single malt scotch และวิสกี้ผสมชั้นดีผลิตโดยโรงงานสุรา Inver House ใน Scotland รวมถึงการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสุราจีนจากยูนนาน อวี้หลิงฉวน ลิเคอร์จำกัด อีกด้วย ทิศทางธุรกิจของไทยเบฟในอนาคต จะมุ่ง สร้างความเติบโตของธุรกิจผ่านกลยุทธ์-พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง-ขยายธุรกิจสู่เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์- มุ่งรักษาความเป็นผู้นำตลาด-เพิ่มความแข็งแกร่งเครือข่ายการกระจายสินค้า- พัฒนาธุรกิจต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
Please click logo to visit site.
กลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการค้า
     บีเจซี ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2425 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยตระกูลเบอร์ลี่ และตระกูลยุคเกอร์ ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ได้ร่วมกันก่อตั้ง และดำเนินกิจการค้าขายแบบหุ้นส่วนภายในครอบครัว ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบบริษัท และทำการค้ามาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน บีเจซี มีอายุมากกว่า 130 ปี โดยในปีพุทธศักราช 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้งพระครุฑพ่าห์ ให้บริษัท นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ จวบจนเมื่อปีพุทธศักราช 2544 บีเจซี ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อกลุ่มบริษัทไทย เจริญคอมเมอร์เชียล หรือ TCC Group ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ด้วยมองเห็นศักยภาพและความแข็งแกร่งในด้านต่างๆ และเมื่อรวมกับความแข็งแกร่งของ TCC Group จะสามารถผลักดันและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น
     บีเจซี คือผู้เชียวชาญด้านจัดจำหน่าย การทำการตลาด ระบบโลจิสติกส์ บริการทางอุตสาหกรรม อุปโภค บริโภค เทคนิคเวชภัณฑ์ การผลิตและรับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความน่าเชื่อถือมายาวนาน และทรงประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย โดยมี 5 กลุ่มธุรกิจหลักที่ผลิตสินค้าและบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำถึงปลายน้ำ ได้แก่

■ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
■ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
■ กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
■ กลุ่มธุรกิจสนับสนุนและอื่นๆ อาทิ ร้านหนังสือเอเชียบุ๊คส์, ร้านสะดวกซื้อ B’s Mart กว่า 40 สาขาในนครโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม, ร้านจำหน่ายยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม Ogenki
■ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ ยังเป็นกำลังสำคัญในการเสาะหาโอกาสทางธุรกิจสร้างพันธมิตรใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผนวกและต่อยอดให้เข้ากับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบีเจซี รวมถึงเป็นศูนย์กลางบริหารงานด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น นอกเหนือจากกลุ่ม บีเจซีอีกด้วย
Please click logo to visit site.
กลุ่มธุรกิจ
ประกันและการเงิน
    ก่อตั้งเมื่อ 9 กรกฎาคม 2489 โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตของไทยบริษัทแรกที่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับปฐมฤกษ์

    ปัจจุบันไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เป็นหนึ่งในสายธุรกิจประกัน และการเงินที่สำคัญของกลุ่ม ทีซีซี ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้เล่นหลักในธุรกิจประกันและการเงินไทย ที่ลูกค้าและพนักงานเชื่อมั่นภายในปี 2569”

■ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้บริการกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ตอบสนองเป้าหมายหลักทางด้านการเงิน ทุกช่วงชีวิตของคนไทยยุคใหม่ได้อย่างครบวงจร สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก และทั่วถึงโดยผ่านช่องทางตัวแทน ธนาคารชั้นนำ เคาน์เตอร์ที่ทำการไปรษณีย์กว่า 1,400 แห่ง บริการขายผ่านโทรศัพท์ และสาขาอาคเนย์ประกันชีวิต ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

■ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครบถ้วนด้วยหลากหลายผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการประกันวินาศภัย ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน และประกันภัยอุบัติเหตุ ทั้งประเภทส่วนบุคคล อุตสาหกรรม และอื่น ๆ โดยมีสาขาให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

■ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ให้บริการผลิตภัณฑ์ รถยนต์เช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ช่วยบริหารการใช้รถยนต์สำหรับนิติบุคคลแบบครบวงจร มีประกันภัยชั้น 1 ที่คุ้มครองรถยนต์ตลอดระยะเวลาเช่า ช่วยลดภาระงานด้านยานพาหนะ ดูแลเรื่องการซ่อมบำรุงผ่านศูนย์บริการมาตรฐานในเครือข่ายกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สำหรับลูกค้ารายย่อย เพื่อให้เป็นเจ้าของรถยนต์ได้ง่าย ๆ
■ บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จำกัด และบริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านนวัตกรรมการเงิน และสินเชื่อแบบครบวงจร โดยมีโซลูชันครอบคลุมสินเชื่อธุรกิจที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ธุรกิจสำหรับลูกค้าองค์กร และเพื่อสนับสนุนทุกความต้องการของลูกค้าบุคคล

■ บริษัท มี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย โดยประกอบธุรกิจการแนะนำ และชี้ช่องการขายประกันที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทั้งแบบประกันภัย และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย อาทิ ช่องทางขายสาขา Big C ทาง Big Care counter ช่องทางออนไลน์ ช่องทาง Customer Center และช่องทางโทรศัพท์

■ บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ วิจัยข้อมูล และให้คำปรึกษาผ่านมุมมองเชิงธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลจากภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจให้แก่คู่ค้า พร้อมช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

■ บริษัท เอส โซฟิน จำกัด ให้บริการด้านการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยออกแบบ และพัฒนาระบบให้ใช้งานง่ายภายใต้ยุคไซเบอร์ ซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน และอนาคต

    ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กลุ่มธุรกิจประกัน และการเงิน พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย และการบริการที่เหนือความคาดหมาย โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันประกัน และการเงินที่ครบวงจร
Please click logo to visit site.
กลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
     เริ่มจากการลงทุนในที่ดินกว่า 30 ปีที่ผ่านมา จนกลายมาเป็น 6 สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ ‘ทีซีซีแลนด์ กรุ๊ป’ ที่ครบวงจร และกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

■ กลุ่ม ทีซีซี เริ่มเข้าสู่กิจการโรงแรมเต็มตัวเมื่อลงทุนในกิจการโรงแรมเครืออิมพีเรียล และจัดตั้งบริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป เพื่อพัฒนาธุรกิจและขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ปัจจุบันมีโรงแรมและรีสอร์ทที่อยู่ภายใต้การบริหารถึง 51 แห่งใน 11 ประเทศ มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 ห้อง ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ปยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรกับกลุ่มผู้บริหารโรงแรม ระดับโลกที่มีเครือข่ายการตลาดและแบรนด์ที่เข้มแข็ง ให้ดำเนินการบริหารโรงแรมเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าในทำเลที่ต่างกัน

■ สายธุรกิจศูนย์การค้า ทีซีซี แลนด์ รีเทลเป็นผู้บุกเบิกศูนย์การค้าไอทีต้นแบบแห่งแรกของไทย ที่พันธุ์ทิพย์ พลาซ่าประตูน้ำและประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง นอกจากนั้น ทีซีซี แลนด์ รีเทล ยังเป็นผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าท่องเที่ยวไลฟสไตล์ครบวงจรที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ ฟร้อนท์ ศูนย์การค้าไลฟสไตล์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก

■ ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล ผู้นำทางด้านธุรกิจอาคารสำนักงานของประเทศไทยเป็นผู้ บริหารพื้นที่สำนักงานให้เช่าบนใจกลางย่านธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพมหานครมีพื้นที่รวมกว่า 1 ล้าน 5 แสน ตารางเมตร โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ทุกอาคารมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

■ ภายใต้แนวคิด “Believe in Building the Best” ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ มุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้เป็นโครงการชั้นนำในแต่ละกลุ่มลูกค้า ควบคู่ไปกับคุณภาพและทำเลที่ดีที่สุดเพื่อตอบรับไลฟสไตล์ปัจจุบัน
     ■ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการบริหารศูนย์การประชุมแห่งแรกของประเทศไทย อันได้แก่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ

■ ด้านนันทนาการ เราลงทุนในกิจการของสโมสรราชพฤกษ์ สนามกอล์ฟและสโมสรกีฬาระดับ 5 ดาว ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เพื่อการกีฬา และสุขภาพ โดยปัจจุบันบริหารงานสนามกอล์ฟรวม 5 สนาม

■ กลุ่มมาสเตอร์แพลน เป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกัน เน้นการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความสมดุลระหว่างธุรกิจสิ่งแวดล้อม และชุมชน ประสานรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เห มาะสมและเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในระดับโลก

     ทีซีซี แลนด์ กรุ๊ป เติบโตอย่างต่อเนื่องก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำที่โดดเด่นในวงการ อสังหาริมทรัพย์ด้วยความหลากหลายของโครงการทุกประเภท พร้อมด้วยศักยภาพของทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ กำลังก้าวต่อไปอย่างมั่นคงสร้างสรรค์และเติบโตควบคู่กับการพัฒนาของประเทศเพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

     ในปี 2550 บริษัทยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ทีซีซี ผ่านการลงทุนของบริษัท อเดลฟอส จำกัด เพื่อปรับกลยุทธ์ เน้นการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น โดยปัจจุบัน ยูนิเวนเจอร์ ได้ขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย ภายใต้บริษัทแกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล๊อปเม้นต์ จำกัด และโครงการอาคารสำนักงานปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ และโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ และต่อมาในปี 2555 ยูนิเวนเจอร์ ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) อีกหนึ่งบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 35 ปี เพื่อร่วมในการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
Please click logo to visit site.
กลุ่มธุรกิจ
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
     กลุ่ม ทีซีซี ตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ จึงก่อตั้ง กลุ่มธุรกิจการเกษตรขึ้น เพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าของพืชเศรษฐกิจ ทั้ง ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอินโดจีน โดยลงทุนเพื่อศึกษาและพัฒนาพืชเศรษฐกิจตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูปเบื้องต้น ครอบคลุมไปถึงการตลาดและธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและได้ประโยชน์สูงสุดจากของขวัญที่ธรร มชาติให้มา กลุ่มธุรกิจการเกษตรแบ่งเป็นสายธุรกิจหลัก 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเพาะปลูกและแปรรูป กลุ่มธุรกิจน้ำตาล และกลุ่มการค้าโภคภัณฑ์

■ กลุ่มเพาะปลูกและแปรรูปดูแลทั้งในด้านการเพาะปลูกและแปรรูป พืชเศรษฐกิจหลักของภูมิภาค ได้แก่ ยางพารา สับปะรด ปาล์มน้ำมัน และกาแฟ โดยมีโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอยู่ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบการเพาะปลูก การผลิต ไปจนถึงการตลาด ผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง กว่า 250,000 ตันต่อปี นับเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋องราย ใหญ่ที่สุดของประเทศ ในส่วนโครงการต่างประเทศ ยังได้ร่วมทุนกับนักลงทุนกัมพูชา พัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจรที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา และลงทุนไร่กาแฟขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโบโลเวน เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก ประเทศลาว นอกจากนี้ ได้ก่อตั้งบริษัทเทอราโกรเฟอร์ติไลเซอร์ เพื่อผลิตปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพสูง โดยจำหน่ายปุ๋ยภายใต้แบรนด์ ปุ๋ยตรามงกุฎ และปุ๋ยทิพย์ ทำให้บริษัทเทอราโกรเฟอร์ติไลเซอร์ จึงเป็น 1 ใน 3 ผู้ผลิตและผู้ค้าปุ๋ยรายใหญ่ของประเทศ


■ กลุ่มธุรกิจน้ำตาลภายใต้ชื่อ Cristalla ผลิตน้ำตาลด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยและมีการควบคุมคุณภาพตาม หลักสากล ปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาตให้ขยายกำลังการผลิต รวมกันถึง 144,000 ตันอ้อยต่อวัน ผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล คือโมลาส หรือกากน้ำตาลดิบ จะส่งให้แก่โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และเอทานอลเพื่อ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นต่อไป นอกจากนั้นภายในโรงงานน้ำตาล มีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล สำหรับใช้ในโรงงานและจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศต่อไป

■ กลุ่มการค้าโภคภัณฑ์ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมไปถึงการซื้อ ขายล่วงหน้า ในสินค้าเกษตรที่สำคัญหลายชนิดนอกจากจะทำให้ ลดความเสี่ยงในเรื่องราคาสินค้าเกษตรที่ผันผวนแล้ว ยังสามารถสร้างผลกำไรจากการค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร

     กลุ่ม ทีซีซี มุ่งมั่น ที่จะพัฒนาภาคเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเพาะปลูกและแปรรูปเราทุ่มเทกับการศึกษาและพัฒนาพืชเศรษฐกิจต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และพร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนเพื่อเศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
Please click logo to visit site.