คำเตือน

        เนื่องด้วยที่ผ่านมา กลุ่มบริษัททีซีซี พบว่าได้มีการแอบอ้างชื่อของบริษัทในกลุ่ม ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม ในการ หลอกลวงสาธารณชนเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งไม่เป็ นความจริง ผ่านช่องทางสื่อต่างๆอาทิ อีเมล์ เราจึงขอเตือนทุกท่านให้ระวังการ หลอกลวงและฉ้อโกง โดยการแอบอ้างชื่อของบริษัทในกลุ่มผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกลุ่ม ในการทำธุรกรรมต่างๆ

       ขอเรียนให้ทราบว่า กลุ่มบริษัททีซีซีไม่มีนโยบายและไม่มีการชักชวนหรือเสนอหรือเจรจาเรื่องการลงทุนโดยผ่านช่องทาง อีเมล์หรือสื่อใดๆ

       ดังนั้น หากท่านได้รับข่าวสาร หรือได้รับการชักชวนเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าว ขอได้โปรดใช้ความระมัดระวัง และใช้ดุลยพินิจ พิจารณาด้วย

       เราสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม ในอันที่จะปกป้องชื่อเสียง และเกียรติยศ ตลอดจนบรรดาสิทธิต่างๆ จากการหลอกลวง ฉ้อโกง และละเมิด ในทุกกรณ

English Versions
s